۱۳۸۸ تیر ۲۰, شنبه

ای حالم دیگه از هر چی اما واتسونه به هم میخوره!

به هم میخوره! من عکساشو میزارم شما قضاوت کنین:
آخه این 19 سالش یا بیس سالش بیش تر نیست چرا اینطوری میکنه! البته منم اینقدر پول داشتم شاید اینطوری میکردم ولی طرز لباس پوشیدنم تغییر نمی کرد!یه پولیور می پوشیدم با شلواره جین!