۱۳۸۸ تیر ۲۸, یکشنبه

photo!!!

سلام امروز یه چیزایی گیر آوردم! گفتم اگه به شما نشون ندم نامردیه کامله! خوب اولش این طراحی ها از هری توسط یه طراح انیمیشنه! یه سایته کوچولو  داره من چند تا عکسشو میزارم با لینکش خودتون برین نگاه کنین!

البته بگم عکساش برا زندانی آزکابانه:
این یکه موقعی بوده که با شنل نامرئی میره هانی دیوک بعد میخواد برگرده:
این یکی هرمیونه که سرش همیشه تو کتابه و میگه به من نگاه نکنید من دارم کتاب میخونم:
این یکه موقعیه یکی رون هر چی از دهنش در میاد به مک گونگال میگه و هرمیون هم میگه که اون تو دنیا بهترینه و هری هم مثله همیشه پا در میونی میکنه و میگه به چیزای خوبی مثل هاگزمید فکر کنن!