۱۳۸۸ مرداد ۴, یکشنبه

ron weasley

امروز از رون ویسلی براتون عکس میزارم!

خوش بگذره!
دیگه دیوانه ساز هم بی خبر شده چه برسه به من بدبخت!
چه می دونم موضوعی به ذهنتون رسید بگین ها!
شایدم اخبار گذشته را گفتم  یا مسابقه ای چیزی بزاریم! نمی دونم باید یا جرج مشورت کنم!