۱۳۸۸ تیر ۲۹, دوشنبه

again pic

خوب سلام الان باید ادامه اون عکسایه دیروز رو بریم نه؟ خوب ببینم عروسکا کجا بودن!!!! آها بریم خوب نگاه کنین از دست ندین!؟!
فکر میکنم بیخیال این عروسکا شیم بهتره ! زمان از دست میره...!