۱۳۸۸ تیر ۲۸, یکشنبه

doll

ایندفعه با عروسک اومدم نخندین عروسک های هری پاتری ببینین سیخ میشین! البته زیر این عکسا قیمت هم داشت ولی من نذاشتم ! مگه میخواین بخرین ؟!! چی میخواین بخرین ؟!!! خوب پس اگه میشه یه رون هم برایه من بخرین در لباس عادی اون لوازم کوییدیچ هم خوب بود...البته نیمبوسش که حرف نداشت....اگه میشه اونم.....چی؟ دارم پررو میشم ؟! اوخ کلم! (جرج همین الان شوخی شهرستانی کرد ببخشید) به هر حال این عکسا:

ببخشید زیادی تویه اینترنتم بقیشو بعدن میزارم! فردا آره فردا میزارم!